Att tänka på när du ska växla in din casinovinst

I Sverige har staten monopol på att bedriva kasinoverksamhet. Detta görs via Casino Cosmopol vilket är ett helägt dotterbolag till det statliga spelbolaget AB Svenska Spel. Kasinospel får anordnas i Sverige fr.o.m. den 1 juli 1999 och tillståndet har begränsats till högst sex kasinon. Hittills har fyra internationella kasinon inom Sveriges gränser öppnat varav det första slog upp sina portar i Sundsvall i mitten av år 2001 följt av etableringar i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Kontanthantering och penningtvättslagen i Sverige

Sverige och svenskarna använder allt mindre kontanter och kontanthanteringen i landet är inte helt oproblematisk. Kontanthantering är ofta väldigt dyrt och antalet bussbolag och sjukhus m.fl. som slutat acceptera kontanter som betalningsmedel ökar samtidigt som antalet bankkontor som tillhandahåller kontanthantering drastiskt har minskat de senaste åren.

En ny penningtvättslag trädde i kraft i mars 2009 och grundar sig på direktiv från EU. Kortfattat innebär lagen att bankerna måste ha god kännedom om sina kunder och kundernas transaktioner vilket tvingar bankerna att göra en bedömning av risken för att användas för penningtvätt. Vid insättningar av kontanta medel kan banken därför ställa frågor om pengarnas ursprung och ibland även be om styrkande underlag såsom kvitton, köpekontrakt, avtal, fakturor m.m.

Casino Cosmopol lyder även dem under penningtvättslagen och har därför valt att aldrig ställa ut kvitton eller bevis på casinovinsterna med motivering att risken för att svarthandel i penningtvättsyfte skulle kunna uppstå. Spelbolaget erbjuder en tämligen begränsad möjlighet för dess gäster att sätta in sina vinster på sina bankkonton. För att Casino Cosmopol ska hjälpa till med detta är det under förutsättning att spelbolaget med säkerhet kan verifiera att det rör sig om en vinst. Minsta belopp för bankinsättning är satt till 40 000 SEK och sker endast till gästens privata bankkonto.

Följden av rådande lagar och Casino Cosmopols bestämmelser gör det inte helt lätt att sätta in en eventuell vinst på ett belopp under 40 000 SEK i kontanter på sitt bankkonto. Enligt penningtvättslagen får banken inte utföra transaktionen om underlag har efterfrågats men inte kan visas upp. Den enskilde banktjänstemannen kan bli straffad om denne inte följer lagen och banken riskerar att drabbas av sanktioner från Finansinspektionen.